Voxgård

Voxkedjan är en värdekedja från trädet i skogen hela vägen ut till slutkonsument. Voxkedjans verksamhetsidé är just det - att knyta ihop alla aktörer för att öka förädlingsvärdet. Att öka överlevnadsförmågan för små företag, som i sin tur skapar bättre förutsättningar för skogsägare att bedriva ett mer hållbart skogsbruk.

Hur vill vi utveckla skogsbruk tillsammans med skogsägare?

Vi kommer att tillsammans med Biosfärområdet Voxnadalen, utveckla och arbeta med utbildning i hur man kan bedriva ett skogsbruk som är hållbart, mer lönsamt och som även bedriver mer verksamheter på sin gård.

Vi utvecklar nya produkter och tjänster för att göra det mer attraktivt att vara medlem i Voxkedjan.

Vi kommer att arbeta med innovation som skall leda till starkare företagande – tillsammans.

Medlemskap i Voxkedjan

I dagsläget erbjuder vi ett högre pris på de kvaliteter som Voxkedjans medlemsföretag efterfrågar.

Vi kommer att arbeta de närmaste åren med ett EU projekt, som syftar till att utveckla nya produkter och tjänster, som även kommer att påverka intjäningsförmågan hos en enskild skogsägare.

Vi kommer att undersöka och lansera nya sätt att öka kunskapen om förädling, samarbeta om förädling samt att lansera nya inköpssätt.

Medlemskap i Voxkedjan är ett engångsbelopp som insats i föreningen om 1.000 kr. För närvarande inga andra avgifter.

Anmäler intresse gör man till Kassör Inga-Lill Carlsson Inga-Lill.carlsson@aycee.se.