Innovation

Voxkedjan Ek.för. bedriver ett EU-projekt för innovation.

Projektbeskrivning

HÅLLBAR SAMUTVECKLING GENOM EKONOMISKT EKOSYSTEM

Voxkedjan skapar hållbar samutveckling genom ett gemensamt ekonomiskt ekosystem. Projektet sker mot bakgrund i tidigare arbeten med att organisera och utveckla Voxkedjan till en stabil bas, som nu tas vidare mot att samutvecklas på ett mer strukturerat sätt.

Arbetet sker horisontellt, med utarbetad metodik, där grupper av företag utvecklar och innoverar nya värdekedjor och lösningar för att möjliggöra hållbart skogsbruk, som i sin tur möjliggör leveranser av högkvalitativa råvaror till Voxkedjan.

Projektets huvudfokus är att samutveckla produkter, tjänster och ett digitalt stödsystem för medlemsföretagen. Projektet använder ett symbiotiskt förhållande mellan nyckelaktörer för utveckling mot cirkulär ekonomi.

Ett starkare hållbart ekonomiskt ekosystem är målet med projektet, med fler företag som medlemmar.

Effekten för Voxkedjan som förening skall vara att egna intäkter möjliggör en ekonomiskt robust förening, med förmåga att driva fortsatt utveckling.

Projektet pågår under 3 år, med start April 2024.

Ansvarig: Mikael Scherdin

Medfinansiär: Mellanskog Ek.för.

Huvudfinansiärer

finansierat av EU gävleborg logga tillväxtverket logga