Medlemsvärde

Cirkel med trätextur

Medlemsvärde genom sammanhållen värdekedja.

Det ska löna sig att arbeta mer hållbart med skogsbruk. Därför kopplar Voxkedjan ihop hela värdekedjor i syfte att skapa förutsättningar för högkvalitativa produkter och tjänster, som i sin tur, möjliggör att vi kan erbjuda ett högre pris för inköp till de som väljer att vara Voxgårdar och medlemmar i Voxkedjans ekonomiska förening.

Cirkel med trätextur

Medlemsvärde genom innovation.

Med aktivt innovationsarbete skapas nya produkter och tjänster som baseras på den unika platsen, entreprenörerna och den råvara som är känd sedan urminnes tider, med gamla metoder och arbetssätt som vi respekterar och sätter i en modern kontext.

Cirkel med trätextur

Medlemsvärde genom unikt arbetssätt.

Voxkedjan har varit med i ett forskningsprojekt som finansierats av Tillväxtverket och Region Gävleborg, i syfte att hitta arbetssätt för ”ekosystem av små företag” som behöver utvecklas tillsammans. Nu arbetar Voxkedjan med de framtagna arbetssätten, horisontellt, över organisationsgränser. Med innovationsgrupper tar vi små steg mot högre förädlingsvärde som skapar stabilare företag och fler arbetstillfällen - lokalt.

Cirkel med trätextur

Medlemsvärde genom vårt innovationsekosystem.

Genom aktivt samarbete mellan företagen, där råvaruförsörjning, nya produkter, tjänster och nu även innovationsarbete, stått i centrum, har på några år ett ”ekosystem av företag” tagit form. Ett ekosystem som tar aktiva steg framåt. Förnya. Organisera på nya sätt. Kort sagt - ett innovationsekosystem.

Cirkel med trätextur

Vi bjuder in de som vill skapa medlemsvärden tillsammans med oss!

Skogsägare och små företag som är verksamma inom våra områden, är alla välkomna att bli medlemmar och bidra och ta del av det vi utvecklar!