Organisation

Voxkedjan är en ekonomisk förening, med medlemmar som arbetar med skogsförädling och träförädling.

Styrelse

Björn Brink, Ordförande
mail ikon bbrink@gmail.com
Daniel Ljungberg, Vice Ordförande
mail ikon daniel.ljungberg@lingbokulturfonster.se
Inga-lill Carlsson, Kassör
mail ikon inga-lill.carlsson@aycee.se
Martin Karlsson, Ansvar: skog & timmer
mail ikon martin@lassas.se
Mikael Scherdin, Ansvar: Innovation
mail ikon mikael@splintermind.com
Nils Edström, Ledamot
mail ikon nils@takspån.se
Hanna Alfredsson, Ledamot
mail ikon Hanna.alfredsson@voxnadalen.org
Lina Schols, Ledamot
Mikael Helmersson, Ledamot

Syfte

Att fungera som samlande organisation för mindre företag med träförädlande verksamhet och skogsägare som vill utvecklas till en Voxgård. Fokus är stöd för utveckling, innovation och marknadsföring av nya produkter och tjänster för dessa företag, liksom etablering av nya värdekedjor.

Den ekonomiska föreningen ska äga gemensamma varumärken, gemensamt framtagna, produkter och innovationer, samt gemensamt äga IP.

Verksamhet

Den ekonomiska föreningen ska fungera som kontaktpunkt i Region Gävleborg, för utveckling av träprodukter och naturturism med koppling till skog, och vara engagerad i utbildnings-, forsknings- och innovationsprojekt som rör trävaror och skogsråvara.

Föreningen skall verka för att samutveckla nya hållbara produkter och tjänster ur högkvalitativ råvara, i syfte att öka överlevnadsförmågan för dess medlemmar.

Föreningen ska verka för nya långsiktigt hållbara skogsbruksmetoder och agera som påverkans- och lobbyorganisation för modeller i skogen som gynnar framväxt av kvalitetsvirke, på ett hållbart sätt, från äldre skogar och säkerställer framtida uttag. Den ska verka för samordnat inköp och råvaruförsörjning för små och medelstora företag.

Medlemmar

Den ekonomiska föreningen riktar sig till såväl enskilda firmor som små- och medelstora företag med verksamhet inom skogs- och träförädling samt organisationer som verkar i linje med föreningens syfte.

Medlemmar bör ha lokal anknytning till Gävleborgs län (eller aktivt stödja föreningens verksamhet). Medlemmar förväntas också stödja och i mån av möjlighet delta i föreningens verksamhet.