Timmerinköp till VoxKedjan

Inköp av timmer till Voxkedjan: så fungerar det!

steg 1

Ta kontakt med Voxkedjan och den som ansvarar för inköp, Martin Karlsson och hans företag Kelo Timmer. Kelo Timmer är ett av våra medlemsföretag, som också sköter inköp, för Voxkedjans medlemmar som vidareförädlar den högkvalitativa skogsråvaran.

steg 1

Vi gör en bedömning om skogsråvaran motsvarar den efterfrågan på kvaliteter för vidareförädling, genom kontakt mer er och genom att syna bestånden på plats.

Kelo Timmer synar varje träd och väljer ut de som kan förädlas i Voxkedjan. Träden som skall förädlas märks på med läng och kategori.

steg 1

Voxkedjan tar in Kulturtimmer som är en stamblockskvalité som klassas efter andelen kärna. De som klassas till K1 och K2 går till tillverkning av stavspån hos Hälsinge Takspån och K3- kvaliteter, går vidare till några av Voxkedjans medlemmar, som sågar och förädlar för användande för kulturmiljövård, högkvalitativ fönstertillverkning eller andra produkter med höga kvalitetskrav.

steg 1

Voxkedjan, genom Kelo Timmer, synar även ut byggtimmer som blocksågas för att användas till timmerhus. Timmer till Voxkedjan väljs ut ur bestånd som är 120år eller äldre med jämn tillväxt kurva och hög kärnandel.

Ansvarig för inköp

Martin Karlsson
Voxkedjan
Kelo Timmer & Byggnadsvård
kelotimmer@gmail.com / 070-6246077